Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy
Skip Navigation Links
Zapraszamy

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Kim jesteśmy?

Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii powstał w marcu, 2014 roku.

Od listopada 2016 roku patronuje nam św. Matka Teresa z Kalkuty. Nasz zespół jest ukierunkowany na działalność charytatywną, która wypływa z ewangelicznego przykazania miłości. Miłość bliźniego i troska o ubogich to jedno z najważniejszych zadań Kościoła. Wyraża się ona w modlitwie, słowie i czynie.

Poprzez naszą działalność chcemy dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących wsparcia materialnego i duchowego. Szczególnie pragniemy wspierać rodzinę, dzieci i młodzież, nie zapominając też o ludziach starszych i chorych.

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty poprzez miłość do drugiego człowieka wyrażają swoją miłość do Pana Boga. Miłość, która jest bezinteresownym dawaniem siebie, która jest odpowiedzią na miłość Boga do Jego dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w to dzieło miłosierdzia względem naszych braci i sióstr potrzebujących wsparcia.

Spotykamy się raz w miesiącu w terminie podanym wcześniej podczas ogłoszeń parafialnych.